Videofluoroscòpia


Hipertonia i aspiració

Videofluoroscòpia FARÍNGO- ESOFÀGICA

 

 


TÈCNICA:

Es realitza videofluoroscòpia amb bolo semisòlid i líquid amb registre d'videofluoroscòpia. CBCT 2 D.

MOTIU DE L'EXPLORACIÓ:

- En manometria mayo'14: relaxació incompleta de l'esfínter esofàgic superior amb signes de penetració a vies àrees, compatible amb hipertròfia del cricofaringi, s'aprecia també osbtrucció al flux esòfag-gàstric secundària a hèrnia de hiat.

- FGS: Trastorn motor esofàgic. Incipient anell muscular. Biòpsies esofàgiques (AP: esofagitis lleu). Mínima hèrnia de hiatus per deslizamiento.Gastritis crònica.

- TEGD (febrer '14): alteració motilitat esofàgica amb absència de relaxació de l'musculo cricofaringi, petita hèrnia de hiat amb lleu MRGE


TROBALLES:

Fase oral: No existeix contenció oral.

Fase faríngia: Tensió i elevació incompletes de el vel de paladar sense coaptació de l'espai aeri retropalatal encara que sense reflux faringonasal.

Ascens laringi amb defecte de tancament epigltico i presència de material de contrast a la via aèria.

Fase obertura esfínter esofàgic superior: Relaxació incompleta de l'esfínter esofàgic superior per hipertròfia del múscul cricofaringi.

Fase esofàgica: Aclariment normal esofàgic distal a l'esfínter esofàgic superior.

Valoració: Hi ha diversos troballes: D'una banda una relaxació incompleta de l'esfínter esofàgic superior que dificulta la progressió de la bitlla semisòlid. Amb el bol líquid es demostren imatges d'aspiració a la via aèria per un de tancament incomplet de la epiglotis.Correcta progressió de la bitlla líquid en l'esfínter esofàgic superior.


Estudi Clínic de juliol 2018"