La important rellevància de la medicina diagnòstica en els últims temps, a causa d'un augment en la prescripció d'exploracions, la seva especialització, i la necessitat en la rapidesa de lliurament de resultats, fa imprescindible avui en dia, comptar amb un servei que pugui complir amb aquestes necessitats.


Serveis

Podem assumir la realització d'informes de diferents modalitats diagnòstiques com Ressonància Magnètica, Tomografia Computeritzada (TC), Ecografia, Radiologia Simple i altres (PET, etc).

Per oferir un servei de màxima qualitat i fiabilitat, el nostre equip mèdic està dividit en diferents àrees per especialitats: Body, Osteoarticular, Ginecologia, Urologia, Neurologia, ORL i Dental.


Tecnologia

La nostra tecnologia ens permet oferir un sistema propi de teleradiologia de què pot beneficiar per al seu treball, incloent un sistema d'emmagatzematge PACS amb arxiu d'imatges en "local", així com la integració de sistema de teleradiologia amb el seu sistema RIS / HIS.

També vam realitzar post-processament d'imatges, recontruccions 3D i presentacions especials.


Compromís

No demanem compromís de volum mínim d'exploracions, desemborsament inicial ni quotes fixes.

Assumim tant urgències, com augment de la càrrega de treball, sense variables ni costos fixos. Proporcionant així un estalvi en personal fix i capacitat per cobrir vacances, baixes personals, congressos i puntes de treball.

Ens comprometem a la col·laboració amb els metges prescriptors per dubtes i aclariments sobre l'informe.

Oferim a més, segones opinions en diagnòstic.Teleradiologia"